Η Filiacom εγγεγραμμένη ως σημείο συγκέντρωσης φωτοβολταϊκών panels (PV)

Η Filiacom Α.Ε., με την οπτική μιας περαιτέρω ανάπτυξης ενός ενεργειακού και περιβαλλοντικού επιχειρηματικού πάρκου,  υπέγραψε ένα συμβόλαιο με την PV CYCLE και είναι τώρα εγγεγραμμένη ως ένα επίσημο σημείο συλλογής  φωτοβολταϊκών panels (PV). Η PV CYCLE είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που οργανώνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την επιστροφή και την ανακύκλωση συστημάτων φωτοβολταϊκών panels.

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker