Το επενδυτικό πρόγραμμα της Φίλια Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε.

Το πρόγραμμα της επένδυσης της Φίλια Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε. για ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 1.072.000 ευρώ επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές 2010» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του 2007- 2013.

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker