Η Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε και η Sofitrin LTD συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Φίλια Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε

Η Φίλια Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε. αναγγέλει τη συμμετοχή της Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε και της Sofitrin LTD στο μετοχικό της κεφάλαιο.

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker