Καριέρα

Η ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. μια νέα Βιομηχανική Μονάδα Ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών τύπου PET στις Φιλιάτες, αναζητεί:

ΛΟΓΙΣΤΗ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Α. Κύριες Αρμοδιότητες και Ευθύνες:

 • Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας βάσει  Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κλπ.
 • Μισθοδοσία προσωπικού και Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις εταιρείας.
 • Έλεγχος και συμφωνίες λογαριασμών.
 • Δικαίωμα υπογραφής Α! τάξης.
 • Άριστη γνώση ERP Singular Logic.

 

Β. Εκπαιδευτική και εργασιακή εμπειρία:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ  οικονομικής-λογιστικής κατεύθυνσης.
 • Εμπειρία 6-8 ετών σε ανάλογη θέση εταιρίας με βιομηχανική παραγωγή.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση κοστολόγησης.

 

Γ. Δεξιότητες και Δυνατότητες:

 • Οργανωτικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Δυνατότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους

μέχρι την

15η Απριλίου 2015 το αργότερο

στην:

ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε.

Θέση Τάκα, Φιλιάτες, 46300 Θεσπρωτία

Fax: 26640-22404

ή με email:

filia@filiagroup.com.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν οι αιτήσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προδιαγραφές της θέσης.

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker