Εισαγωγή

Η Φίλια Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με σκοπό την υλοποίηση περιβαλλοντικών επενδύσεων.
Το πρώτο επιχειρηματικό σχέδιο που υλοποιήθηκε (Μάρτιος 2013) αφορά στην ίδρυση ενός πρότυπου εργοστάσιου ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών PET, το οποίο επεξεργάζεται 12.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων ετησίως, προκειμένου να παράγει rPet σε νιφάδες (flakes).
Το εργοστάσιο βρίσκεται στην πόλη των Φιλιατών, στην περιοχή της Ηπείρου στη Βόρεια Ελλάδα. 

Σε δεύτερη φάση, η εταιρεία πρόκειται να επενδύσει στην παραγωγή ανακυκλωμένων κόκκων (pellets), κατάλληλους για χρήση στην τροφική αλυσίδα. Η επένδυση εκτιμάται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2015.

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker