1. ΦΙΛΙΑ Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε.

Η Φίλια Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε. έχει ως κύρια δραστηριότητα την υλοποίηση περιβαλλοντικών επενδύσεων. Η πρώτη επένδυση της εταιρείας είναι μία μονάδα ανακύκλωσης μπουκαλιών ΡΕΤ, για την παραγωγή rPET νιφάδων (flakes).

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker