Πιστοποιήσεις

Από την αρχή της λειτουργίας της η Φίλια Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες, επικέντρωσε τις προσπάθειες της στην ανακύκλωση μπουκαλιών PET με σεβασμό στο περιβάλλον προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει την επίδραση της παραγωγικής της διαδικασίας σε αυτό.
Για αυτόν τον λόγο η εταιρεία έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2012 όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις που προβλέπονται κατά ISO 14001-2004 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και να λάβει την παραπάνω πιστοποίηση για την διαδικασία παραγωγής των προϊόντων της.  Η πιστοποίηση του συστήματος αναμένεται να ληφθεί το Νοέμβριο του 2013.

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker