Σημείο συλλογής της PV CYCLE

Η PV CYCLE είναι μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2007  για να εφαρμόσει τη δέσμευση της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας στο να δημιουργήσει ένα εθελοντικό πρόγραμμα επιστροφής και ανακύκλωσης  για τα μη χρήσιμα πλέον φωτοβολταϊκά panels, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για όλη τη διαδικασία της εφοδιαστικής διαχείρισης τους. Η PV CYCLE αυτή την εποχή καλύπτει περίπου το 90% της Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Στις 2 Μαϊου του 2011, η Filiacom Α.Ε. υπέγραψε μια σύμβαση με την PV CYCLE και είναι τώρα εγγεγραμμένη ως ένα διαπιστευμένο σημείο συλλογής φωτοβολταϊκών panels.

PV Cycle- InfoSheets

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker