Εισαγωγή – Η αποστολή μας

Η FiliaSol Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 με σκοπό τον σχεδιασμό επενδύσεων κεφαλαίων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η εξειδίκευση της εταιρείας καλύπτει μεταξύ άλλων επενδύσεις στον τομέα της ηλιακής ενέργειας  (επί του εδάφους ή/και  σε οροφές κτηρίων), καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της ηλιακής ενέργειας.

Η  FiliaSol στοχεύει στην εισαγωγή και προώθηση των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών στην ελληνική αγορά ενέργειας. Είναι ισχυρή η πεποίθηση μας ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των ελαχίστων αγορών ακμής για την ανάπτυξη ενεργειακών πηγών, με έλλειψη ακόμη της κατάλληλης εμπειρίας. Για αυτό το λόγο έχουμε σκοπό να αναπτύξουμε μια κλειστή συμμαχία με μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά για να παράσχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αυτούς που ενδιαφέρονται στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους σε αυτόν τον τομέα.

Οι πηγές ενέργειας που πιστεύουμε ότι είναι πιο κοντά στις δυνατότητες και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά είναι η ηλιακή ενέργεια, ο άνεμος, η βιομάζα και οι κυψέλες καυσίμων, που έχουν σχέση με τα ενεργειακά πάρκα και τα κτήρια που παρουσιάζουν ικανοποιητική κατανάλωση ενέργειας. Μέσα από διαφορετικές ομάδες εργασίας, μπορούμε να δώσουμε συμβουλές που συνδέουν τις τεχνολογικές προδιαγραφές με το marketing και την οικονομική διαχείριση των projects.

Στη FiliaSol, πιστεύουμε έντονα ότι η εταιρεία μας σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που έχουν το ίδιο όραμα, θα μπορούσαν να μοχλεύσουν στους τομείς εξειδίκευσης της κάθε μίας, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μαζί έναν κύριο ρόλο στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενέργεια στην Ελλάδα. Ειλικρινά ελπίζουμε να συμμερίζεστε το όραμα και τα ενδιαφέροντα μας σε αυτή την αγορά. Σε αυτή τη περίπτωση καλωσορίζουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε τα αμοιβαία μας ενδιαφέροντα και τους ενδεχόμενους τομείς συνεργασίας.

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker